26-juni-2024 |
Verbod op stroomstoot­ap­pa­ra­tuur in veehouderij per 2025

Verbod op stroomstoot­ap­pa­ra­tuur in veehouderij per 2025

De Nederlandse overheid streeft naar betere dierenwelzijnsstandaarden in de veehouderij. Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil daarom het gebruik van stroomstootapparatuur bij dieren verbieden. Dit verbod moet ingaan op 1 juli 2025 en geldt zowel voor boerenbedrijven als tijdens transport. Dit initiatief is bedoeld om dierenmishandeling te voorkomen.

Huidige regels staan het gebruik van stroomstootapparatuur alleen toe in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij volwassen runderen en varkens die weigeren zich te verplaatsen. Deze apparatuur mag slechts kort en beperkt worden gebruikt, en alleen op de spieren van de achterpoten. Desondanks tonen undercoverbeelden van Varkens in Nood aan dat de regels vaak worden overtreden. Misbruik leidt tot onnodige stress en pijn voor de dieren. Dit probleem werd in 2023 pijnlijk duidelijk, toen beelden van misstanden tijdens veetransporten naar buiten kwamen. Minister Adema besloot daarop tot een algeheel verbod op de apparatuur in de sector.

Invoering en handhaving van het verbod

Het verbod wordt vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) en zal zo snel mogelijk aan de Tweede en Eerste Kamer worden voorgelegd. Vanaf juli 2025 moeten boeren en transporteurs overstappen op alternatieve drijfmiddelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal streng toezien op de naleving door middel van steekproefsgewijze controles bij boerenbedrijven en tijdens transport.

Stroomstootapparatuur in slachthuizen

Voor slachthuizen is het moeilijker om strengere nationale regels in te voeren vanwege Europese regelgeving. Minister Adema onderzoekt daarom de mogelijkheden om via een beleidsregel meer duidelijkheid te verschaffen over de beperkingen van het gebruik van stroomstootapparatuur in slachthuizen. De NVWA-inspecteurs blijven ook hier toezicht houden op de naleving van de regels. Hiermee hoopt de minister misverstanden te voorkomen en het welzijn van dieren tijdens het slachtproces te verbeteren.

Rijksoverheid.nl

Terug naar boven