27-februari-2023 |
Eerste stappen naar Europees ecolabel voor voedsel

Eerste stappen naar Europees ecolabel voor voedsel

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen University & Research (WUR) nemen het initiatief om de transparantie over de duurzaamheid van voedingsmiddelen in de winkel te verbeteren. Een van de opties is een eenduidig Europees ecolabel. 

Op dit moment bestaan in Europa meerdere private en publieke ecolabels, keurmerken en uitingsvormen die per land verschillen. Alleen in Nederland zijn al meer dan 140 keurmerken en logo’s op verpakkingen. Deze belichten meestal maar één of enkele duurzaamheidsaspecten, zoals CO2-uitstoot of dierenwelzijn. Milieu Centraal heeft weliswaar twaalf topkeurmerken geselecteerd, maar een goede vergelijking  is buitengewoon complex.

Milieu-impact in één oogopslag

Een ecolabel kan in één oogopslag laten zien wat de impact van het product is op het milieu. Zo kan een consument geïnformeerd kiezen. Dit moet in de markt ook leiden tot meer concurrentie op verduurzaming, in plaats van uitsluitend op de prijs van voedingsmiddelen.

Gamechanger

De verwachting is dat een standaard, betrouwbaar ecolabel ertoe zal leiden dat voedselbedrijven hun aanbod van producten zullen verduurzamen. De onderzoekers wijzen er ook op dat overheden en ketenpartners de data over de milieu-impact kunnen gebruiken om doelen te stellen voor een duurzamer aanbod van voedingsmiddelen.

Wur.nl

Terug naar boven