08-maart-2023 |
De Plastic Wijzer: radicale aanpak van plastic verpakkingen

De Plastic Wijzer: radicale aanpak van plastic verpakkingen

Het moment is aangebroken om samen een grondstoffentransitie te starten voor een echt circulaire economie. Dit lukt alleen door anders te denken en te handelen bij de productie en het gebruik van plastic verpakkingen, aldus Stichting Afvalfonds Verpakkingen 

Op 7 maart 2023 lanceerde de organisatie De Plastic Wijzer; een toekomstvisie op circulair plastic. De Plastic Wijzer vertelt welke ingrijpende veranderingen in de plastic keten onvermijdelijk zijn bij productie, gebruik, inzameling, sortering en recycling. 

Belofte voor 2030

  • 100% inzamel- en hergebruiksystemen in NL zijn kwalitatief hoogwaardig en uniform
  • 100% van de producenten/importeurs krijgen hun aandeel recyclaat terug
  • 100% van de verpakkingen zijn recyclebaar
  • waar mogelijk zijn verpakkingen herbruikbaar
  • plasticgebruik verpakkingen gaat omlaag zonder negatieve substitutie

Toekomstperspectief

De Plastic Wijzer stelt heldere en ambitieuze doelen voor een samenleving waarin we plastic verpakkingen alleen nog gebruiken voor essentiële toepassingen, en geen fossiele grondstoffen meer nodig zijn. De Plastic Wijzer beschrijft ook welke ingrijpende veranderingen dit vergt in het huidige systeem van inzameling en recycling van plastic verpakkingen. Uitgangspunt moet zijn 100% fossielvrij en 0% schade aan mens en milieu in 2050 (geen zwerfafval en microplastics).

Wat is er nodig?

Betere kwaliteit van verpakkingen, betere kwaliteit en uniformiteit van inzamelsystemen en betere kwaliteit van recycling. Verder moet het de consument makkelijk worden gemaakt. En we moeten over deze oplossingsrichtingen een maatschappelijk debat voeren en samen keuzes maken. Zodat recyclaat en uiteindelijk biobased plastic zoveel mogelijk fossiel plastic in verpakkingen kan gaan vervangen, aldus het Afvalfonds.

Anders denken, anders doen

Voor een circulaire economie is een grondstoffentransitie nodig, een radicaal andere manier van denken en handelen bij de productie en het gebruik van plastic verpakkingen. Dat het kan, bewijst de energietransitie. Waar nodig moeten we onze huidige werkwijze, belangen en verdienmodellen durven loslaten.

Van kwantiteit naar kwaliteit

Nu gaan businessmodellen nog teveel over kwantiteit om de gestelde normen te halen. Bedrijven zoals inzamelaars worden daarop afgerekend. Als we de transitie willen versnellen zullen de bedrijven ook hun businesscases moeten veranderen. 

Uniforme inzameling: kwaliteit en gemak voor de consument

Er is in Nederland een grote diversiteit van inzamelsystemen, waardoor het niet mogelijk is om landelijk helder te communiceren hoe we de plastic verpakkingen moeten weggooien. Het moet voor iedereen makkelijk en duidelijk zijn wat er wordt verwacht. Dit kan alleen bij één of twee landelijke, uniforme systemen en goede communicatie naar burgers.

Bekijk De Plastic Wijzer
Afvalfondsverpakkingen.nl

Terug naar boven