22-maart-2022 |
36% van Nederland eet wekelijks vleesvervangers

36% van Nederland eet wekelijks vleesvervangers

De mate van vleesconsumptie blijft dalen. Zo geeft één op de drie Nederlanders (35%) aan nu minder vlees te eten dan 12 maanden geleden. De bekendheid van vleesvervangers blijft onveranderd ontzettend hoog, namelijk 94% van Nederland is bekend met de term. In het aantal Nederlanders dat dagelijks vlees of vis eet, is de afgelopen jaren een dalende trend ingezet. Zo eet op dit moment 44% dagelijks vlees of vis terwijl dit in 2019 nog 55% was, dat blijkt uit onderzoek van Markteffect.

Gebruik vleesvervangers

Het implementeren van vleesvervangers in het voedingspatroon wordt steeds gebruikelijker. Zo eet 36% van Nederland gemiddeld één of meerdere keren per week vleesvervangers. Onder flexitariërs is het percentage dat wekelijks of vaker vleesvervangers eet zelfs 56%. 

Van de mensen die wel eens vleesvervangers eten, vindt 46% ze innovatief en vernieuwend, 40% vindt vleesvervangers goed voor het milieu en 32% vindt het lekker. Met name jongeren van 18 tot en met 34 jaar vinden vleesvervangers lekker, van hen geeft 43% aan het lekker te vinden tegenover 24% van de 55-plussers. 

Deelname Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel

Meer dan de helft van Nederland (55%) is bekend met de Nationale Week Zonder Vlees. Onder jongeren is de bekendheid het hoogst, 66% van hen is er bekend mee tegenover 44% van de 55-plussers. Eén op de tien Nederlanders (9%) geeft aan deel te nemen aan de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel. Tijdens deze week consumeert 97% van hen geen vlees en 30% geen zuivel. 

Naar verwachting zal de deelname aan de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel in 2023 dubbel zo hoog zijn dan in 2022. Eén op de vijf (20%) geeft aan (zeer) waarschijnlijk volgend jaar deel te gaan nemen.

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect tijdens de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel (7 t/m 13 maart) onder een representatieve steekproef van 1.008 Nederlandse respondenten.

Markteffect.nl

Terug naar boven